Centro Cultural y Social Airiños da Nosa Galicia

En canto ás actividades, a nosa entidade desenvolve actividades de tipo cultural, social e recreativa.

  • No eido da música e danza tradicional
    Destacan especialmente as que se realizan no eido da música e danza tradicional galegas. Conta a nosa entidade cunha escola de gaitas e danzas, onde os alumnos siguen as instruccións dun titor de danza, un de gaita e un de solfeo. Os alumnos teñen ademais á súa disposición materiais de percusión e punteiros para aprendizaje de Gaita, música e danza.
  • No eido deportivo, conta ademais cun equipo propio de futbol sala.
  • No eido das publicacións, o centro publica anualmente a revista “O Hórreo”.